Z naszej strony zapewniamy wdrożenie systemu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemu informatycznego. Przygotujemy regulacje i procedury bezpieczeństwa IT – nie szablonowe, a dopasowane do działalności i profilu firmy. Przygotujemy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wdrożymy system nadawania uprawnień dla Państwa firmy. Pomożemy wdrożyć zalecenia RODO.